top of page

מדיניות פרטיות / Privacy Policy

חברת Pardo Yigal Pet Photography מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן-"האתרים"), לכן מפרסמת החברה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, ומתחייבת כלפי המשתמש, לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר את כללי החברה בהקשר לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה ע"י הגולשים באתרים או מידע הנאסף על ידה בעת הגלישה באתרים.

 

מידע כללי

בזמן השימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, לדוגמה בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצ"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך.

זהו מידע סטטיסטי מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית וכיוצא בזה.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בזמן רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

שימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, יעשה רק עפ"י מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, כדי

 לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הגלישה באתרים לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

 

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

  2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.

  3. אם ביצעת באתרים, פעולות שבניגוד לחוק.

  4. אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  5. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה והשימוש באתר, לאימות פרטים וכן כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן הינך צופה בעת הגלישה באתרים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים להן אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מלא ומוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל pardoy@netvision.net.il   או בדואר רגיל אל: רח' נורדאו 62 הרצליה, מיקוד 4658222.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  הינך זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

Pardo Yigal

Pet Photography

bottom of page